Lịch công tác quận ủy Lịch công tác quận ủy

Điện tái tạo tại Việt Nam bao giờ hết 'ế Việt Nam là đối tác quan trọng nhất của Ba Lan tại Đông Nam Á

LỊCH TUẦN THỨ 14
TỪ NGÀY 03/04/2023 ĐẾN NGÀY 09/04/2023
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 03/04/2023
Thứ ba 04/04/2023
Thứ tư 05/04/2023
Thứ năm 06/04/2023
Thứ sáu 07/04/2023
Thứ bảy 08/04/2023
Chủ nhật 09/04/2023
LỊCH DỰ KIẾN