Lịch công tác quận ủy Lịch công tác quận ủy


LỊCH TUẦN THỨ 49
TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN NGÀY 05/12/2021
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 29/11/2021
Thứ ba 30/11/2021
Thứ tư 01/12/2021
Thứ năm 02/12/2021
Thứ sáu 03/12/2021
Thứ bảy 04/12/2021
Chủ nhật 05/12/2021
LỊCH DỰ KIẾN