Hội Doanh Nghiệp Quận Liên Chiểu là tổ chức gắn kết các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực tại Quận Liên Chiểu được UBND Thành phố Đà Nẵng cho phép thành lập theo Quyết Định số 5299/QĐ-UBND ngày 08 tháng 08 năm 2014. Nhiệm vụ của Hội là gắn kết hỗ trợ các Doanh Nghiệp Hội viên trên địa bàn xích lại gần nhau, giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn và phát triển bền vững.

 

Để có thể tồn tại trong bối cảnh nền Kinh tế còn nhiều thử thách, đòi hỏi Hội Doanh nghiệp Quận Liên Chiểu phải càng ngày mở rộng cả về số lượng lẫn phương thức hoạt động. Để làm được điều này Hội Doanh nghiệp quận Liên Chiểu luôn kêu gọi Quý Doanh nghiệp trên địa bàn hãy cùng nhau tham gia vào Hội góp phần xây dựng Hội Doanh nghiệp Liên Chiểu là nơi ”Gắn kết niềm tin, hội nhập phát triển”.