Tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 (04/05/2021)
Công văn số 2581/UBND-KGVX ngày 3/5/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tạm dừng các hoạt động ...
Khẩn trương thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (04/05/2021)
Công văn số 133-CV/QU ngày 03/5/2021 của Quận ủy Liên Chiểu về việc khẩn trương thực hiện công tác ...
Tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19 (03/05/2021)
Công văn số 2578/UBND-SYT ngày 02/5/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tạm dừng một số hoạt độ...
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021 (28/04/2021)
Báo cáo số 111BC-UBND ngày 27/4/2021 của UBND quận Liên Chiểu về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh ...
Kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu chất lượng của UBND quận Liên Chiểu trong năm 2021 (16/04/2021)
Kế hoạch số 79/KH-BCĐ ngày 15/4/2021 của BCĐ ISO UBND quận Liên Chiểu về triển khai thực hiện mục t...
Kế hoạch phối hợp hoạt động liên ngành về công tác Dân số và Phát triển năm 2021 - 2025 (16/04/2021)
Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 13/4/2021 của UBND quận Liên Chiểu về phối hợp hoạt động liên ngành về ...
Kế hoạch tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021 (16/04/2021)
  Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 14/4/2021 của UBND quận Liên Chiểu về Tuyên truyền "Tháng hành độ...
Kế hoạch tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em (16/04/2021)
  Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND quận Liên Chiểu về Tiếp tục tăng cường hiệu lự...