Tăng cường công tác đảm bảo ATTP trong mùa du lịch và mùa nắng nóng trên địa bàn quận

Công văn số 1715/UBND-PYT ngày 04/8/2022 của UBND quận Liên Chiểu về việc tăng cường công tác đảm bảo ATTP trong mùa du lịch và mùa nắng nóng trên địa bàn quận: TẢI