Kế hoạch tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021

  Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 14/4/2021 của UBND quận Liên Chiểu về Tuyên truyền "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021:   TẢI