Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
21 01/HĐKHCN-KT UBND quận Liên Chiểu Công văn Thi đua khen thưởng Đăng ký sáng kiến kinh nghiệm năm 2014 và việc xét khen thưởng trong hoạt động KH&CN thành phố Đà Nẵng 21/01/2014 0
22 185/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Thi đua khen thưởng V/v ban hành danh mục 3 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các Sở, ban ngành và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2014 19/01/2014 1
23 39/2013/QH13 Quốc hội Luật Thi đua khen thưởng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 16/11/2013 0