Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Quyết định tặng cờ thi đua, công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
Nội dung chi tiết
Quyết định về việc Tặng cờ thi đua, công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
Đính kèm:
1.QDUB 1348 ngay 11.3.16.pdf

Quyết định tặng cờ thi đua, công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
Số kí hiệu 1348/QĐ-UBND Người ký Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành 11/03/2016 Ngày xuất bản 11/03/2016
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Cấp Thành phố Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước năm 2021
  2. Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao các phòng, ban và UBND các phường thực hiện trong năm 2021
  3. Tổng kết trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm giai đoạn (2015 - 2020) phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn (2020 - 2025)
  4. Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao các phòng, ban và UBND các phường thực hiện trong năm 2020
  5. Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao các phòng, ban và UBND các phường thực hiện trong năm 2019