Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước năm 2021
Nội dung chi tiết
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước năm 2021
Đính kèm:
1.13-BC-UBND.pdf

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước năm 2021
Số kí hiệu 13/BC-UBND Người ký Nguyễn Đăng Huy
Ngày ban hành 27/01/2021 Ngày xuất bản 05/03/2021
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng Loại văn bản Báo cáo
Cấp ban hành Cấp Quận Cơ quan ban hành UBND quận Liên Chiểu
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao các phòng, ban và UBND các phường thực hiện trong năm 2021
  2. Tổng kết trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm giai đoạn (2015 - 2020) phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn (2020 - 2025)
  3. Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao các phòng, ban và UBND các phường thực hiện trong năm 2020
  4. Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao các phòng, ban và UBND các phường thực hiện trong năm 2019