Trích yếu nội dung
Thông tư Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức
Nội dung chi tiết
Thông tư Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức
Đính kèm:
1.Thông tư 19.2014 quy định hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.pdf