Trích yếu nội dung
Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nội dung chi tiết
Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX  nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đính kèm:
1.604_qd.signed.pdf

Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số kí hiệu 604/QĐ-UBND Người ký Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành 29/01/2016 Ngày xuất bản 29/01/2016
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Văn bản bầu cử Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Cấp Thành phố Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2016 - 2021
  2. Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2016 - 2021
  3. Nghị Quyết quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
  4. Hướng dẫn Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021