Trích yếu nội dung
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Nội dung chi tiết

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đính kèm:
1.8. Ke hoach so 151-KH-BTTTT.pdf