Trích yếu nội dung
Nghị quyết công bố ngày bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Nội dung chi tiết

Nghị quyết công bố ngày bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Đính kèm:
1.4. Nghi quyet so 1129-2016-UBTVQH13.pdf