Trích yếu nội dung
Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nội dung chi tiết
Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đính kèm:
1.878-QD-UBND.signed.pdf