Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
1 45/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch Văn bản bầu cử Kế hoạch tổ chức đợt thi đua thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 29/03/2016 0
2 878/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Quyết định Văn bản bầu cử Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2016 - 2021 01/02/2016 0
3 604/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Văn bản bầu cử Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 29/01/2016 0
4 41 /NQ – HĐBCQG Hội Đồng bầu cử Quốc gia Nghị quyết Văn bản bầu cử Nghị Quyết quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 29/01/2016 0
5 Số: 151/KH-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền Thông Kế hoạch Văn bản bầu cử Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 15/01/2016 0
6 1129/2016/UBTVQH13 Ủy ban Thường vụ Quốc Hội Nghị quyết Văn bản bầu cử Nghị quyết công bố ngày bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 14/01/2016 0