Đẩy mạnh tuyên truyền về an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước (21/11/2022)
(Dangbodanang.vn) - Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về an ninh môi...
Tờ gấp Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính (10/11/2022)
Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính: TẢI VỀ   Phòng Tư pháp quận...
Tờ gấp tìm hiểu Luật Trợ giúp pháp lý (10/11/2022)
Tờ gấp tìm hiểu Luật Trợ giúp pháp lý: TẢI VỀ   Phòng Tư pháp quận.    
Tài liệu tuyên truyền về đối tượng được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý (10/11/2022)
Tài liệu tuyên truyền về đối tượng được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp...
Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2022-2023 (25/10/2022)
Thông báo số 21/TB-HĐTD ngày 25/10/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên các trường tiểu...
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952 - 2022) (24/10/2022)
(Dangbodanang.vn) - Thực hiện Công văn số 3936-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc ...
Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (24/10/2022)
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022), lãnh đạ...
Thông báo về việc tuyển dụng công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2022 (21/10/2022)
Thông báo số 106/TB-UBND ngày 20/10/2022 của UBND quận Liên Chiểu về việc tuyển dụng công chức làm ...