Thông báo về việc tiếp nhận viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2021 - 2022 (18/06/2021)
Thông báo số 121/TB-UBND ngày 17/6/2021 của UBND quận Liên Chiểu về việc tiếp nhận viên chức đơn vị...
Thông báo về việc Xét tuyển viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Liên Chiểu năm 2021 (16/06/2021)
Thông báo số 118/TB-UBND ngày 16/6/2021 của UBND quận Liên Chiểu về việc Xét tuyển viên chức làm cô...
Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức tại UBND các phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2021 (31/05/2021)
Thông báo số 59/TB-UBND ngày 31/5/2021 của UBND quận Liên Chiểu về việc công nhận kết quả trúng tuy...
Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức các phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2021 (31/05/2021)
Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND quận Liên Chiểu về việc Phê duyệt kết quả tuyển ...
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 và triển khai một số nội dung kỳ tuyển dụng công chức phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2021 (25/05/2021)
Thông báo số 134/TB-HĐTD ngày 25/5/2021 của Hội đồng Tuyển dụng công chức phường năm 2021 về Triệu ...
Danh sách các địa điểm có bệnh nhân Covid-19 đi, đến, ở, tiếp xúc trên địa bàn quận Liên Chiểu (13/05/2021)
Danh sách các địa điểm có bệnh nhân Covid-19 đi, đến, ở, tiếp xúc trên địa bàn quận Liên Chiểu: &n...
Thông báo kết quả thi Vòng 1 và nội dung thi tuyển Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức các phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2021 (10/05/2021)
  Thông báo số 41/TB-UBND ngày 10/5/2021 của UBND quận Liên Chiểu về kết quả thi Vòng 1 và nội ...
Thông báo kết quả tuyển dụng và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2020 (07/05/2021)
Thông báo số 39/TB-UBND ngày 6/5/2021 của UBND quận Liên Chiểu về kết quả tuyển dụng và hướng dẫn h...
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển dụng công chức phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2021 (07/05/2021)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển dụng công chức phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2021...