Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Thì Nhậm, quận Liên Chiểu năm 2022 (29/06/2022)
Thông báo số 55/TB-UBND ngày 29/6/2022 của UBND quận Liên Chiểu về việc thi tuyển chức danh Phó Hiệ...
Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngô Thì Nhậm, thuộc UBND quận Liên Chiểu (28/06/2022)
Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 27/6/2022 của UBND quận Liên Chiểu về việc thi tuyển chức danh Phó Hiệ...
Một số điều cần biết về Luật Trẻ em, biện pháp phòng chống xâm hại trẻ em (27/06/2022)
  Tờ gấp: Một số điều cần biết về Luật Trẻ em, biện pháp phòng chống xâm hại trẻ em: ...
Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ viên chức giáo viên sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2022-2023 (13/06/2022)
Thông báo số 44/TB-UBND ngày 10/6/2022 của UBND quận Liên Chiểu về việc kéo dài thời gian tiếp nhận...
Thông báo về việc xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2022 (26/05/2022)
Thông báo số 39/TB-UBND ngày 26/5/2022 của UBND quận Liên Chiểu về việc xét tuyển viên chức Đội Kiể...
Thông báo về việc tiếp nhận viên chức giáo viên sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2022-2023 (23/05/2022)
  Thông báo số 37/TB-UBND ngày 23/5/2022 của UBND quận Liên Chiểu về việc tiếp nhận viên chức g...
Trả lời đơn kiến nghị của hộ dân có liên quan đến dự án Khu dân cư Thanh Hoàng, phường Hòa Khánh Bắc (21/04/2022)
Công văn số 659/UBND-QLĐT ngày 19/4/2022 của UBND quận Liên Chiểu về việc trả lời đơn kiến nghị của...
Thông báo Kết quả thi viết kỳ thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2021 (30/03/2022)
Thông báo số 123/TB-HĐTT ngày 30/3/2022 của Hội đồng Thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Tiể...
Một số quy định, hình thức xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng (29/03/2022)
Một số quy định, hình thức xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng (Trích Nghị định 16/2022/NĐ-CP ng...