Thông báo về việc thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá để xác định giá khởi điểm cho thuê tài sản công (24/05/2023)
Hiện nay Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Liên Chiểu đang lập Đề án sử dụng tài sản cô...
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng Khu du lịch sinh thái Nam Ô, tỉ lệ 1/500 (Điều chỉnh lần thứ 3) (22/05/2023)
Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt đồ án điều ch...
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực dự án Mikazuki spa & Hotel resort, tỉ lệ 1:500 (22/05/2023)
Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh q...
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (nội dung khu vực Cảng biển Liên Chiểu và Làng Vân) (22/05/2023)
  Mô tả quy hoạch: Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch - Cập nhật hình dáng của Cảng Liên C...
Thông báo về việc tiếp nhận viên chức giáo viên về giảng dạy tại các trường tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2023 (09/05/2023)
Thông báo số 1375/TB-UBND ngày 09/5/2023 của UBND quận Liên Chiểu về việc tiếp nhận viên chức giáo ...
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án "Xưởng men bia sấy khô" (26/04/2023)
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án "Xưởng men bia sấy khô" của Công ty TNHH Sản xuất và...
Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Liên Chiểu (25/04/2023)
  Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạc...
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án Nhà máy sản xuất bao bì Hòa Thắng (10/04/2023)
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án Nhà máy sản xuất bao bì Hòa Thắng (Đường số 9, KCN H...