Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2023-2024 (10/06/2023)
Kế hoạch số 1706/KH-UBND ngày 31/5/2023 của UBND quận Liên Chiểu về việc tuyển dụng viên chức giáo ...
Tổ chức Ngày hội “Đổi rác lấy quà” trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2023 (09/06/2023)
♦. Thời gian: Từ 15 giờ 00 đến 18 giờ 00 ngày 10/6/2023. ♦. Địa điểm: Trung tâm hành chính quận Liê...
Thông báo về việc thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá để xác định giá khởi điểm cho thuê tài sản công (24/05/2023)
Hiện nay Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Liên Chiểu đang lập Đề án sử dụng tài sản cô...
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng Khu du lịch sinh thái Nam Ô, tỉ lệ 1/500 (Điều chỉnh lần thứ 3) (22/05/2023)
Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt đồ án điều ch...
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực dự án Mikazuki spa & Hotel resort, tỉ lệ 1:500 (22/05/2023)
Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh q...
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (nội dung khu vực Cảng biển Liên Chiểu và Làng Vân) (22/05/2023)
  Mô tả quy hoạch: Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch - Cập nhật hình dáng của Cảng Liên C...
Thông báo về việc tiếp nhận viên chức giáo viên về giảng dạy tại các trường tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2023 (09/05/2023)
Thông báo số 1375/TB-UBND ngày 09/5/2023 của UBND quận Liên Chiểu về việc tiếp nhận viên chức giáo ...
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án "Xưởng men bia sấy khô" (26/04/2023)
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án "Xưởng men bia sấy khô" của Công ty TNHH Sản xuất và...