Thông báo kết quả tuyển dụng công chức làm việc tại UBND phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2022​


Thông báo số 67/TB-HĐTD ngày 21/3/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức làm việc tại UBND phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2022 về kết quả tuyển dụng công chức làm việc tại UBND phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2022​:

TẢI VỀ

 

Quyết định số 321/QĐ-SNV ngày 16/3/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức làm việc tại UBND phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2022:

TẢI VỀ

 

Phụ lục kèm theo Quyết định số 321/QĐ-SNV ngày 16/3/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng:

TẢI VỀ

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục