Thông báo về việc hủy kết quả trúng tuyển viên chức giáo viên các trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2022-2023


Thông báo số 625/TB-UBND ngày 07/3/2023 của UBND quận Liên Chiểu về việc hủy kết quả trúng tuyển viên chức giáo viên các trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2022-2023:

TẢI VỀ

Quyết định 190/QĐ-SNV ngày 23/02/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng Về việc hủy kết quả trúng tuyển viên chức giáo viên các trường tiểu học và trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2022 - 2023:

TẢI VỀ

Phụ lục Quyết định 190/QĐ-SNV:

TẢI VỀ

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục