Thông báo kết quả kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2022


Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 11/01/2023 của Hội đồng Tuyển dụng công chức làm việc tại UBND phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2022 về kết quả kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2022:

TẢI VỀ

 

Mẫu đơn phúc khảo:

TẢI VỀ

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục