Liên Chiểu công bố QĐ bổ nhiệm 2 Phó trưởng phòng

    Thực hiện ý kiến về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Quận uỷ, sáng ngày 21 tháng 12 năm 2022, UBND quận Liên Chiểu tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ.

    Theo đó, bổ nhiệm ông Hồ Sĩ Khánh- Chuyên viên Phòng Quản lý Đô thị giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị; bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Toàn- Chuyên viên Văn phòng UBND quận giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Giải phóng Mặt bằng quận.

PCT UBND quận Lê Thế Nhân phát biểu giao nhiệm vụ

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi công bố, đ/c Lê Thế Nhân- QUV, Phó Chủ tịch UBND quận chúc mừng các đồng chí được lãnh đạo quận tin tưởng bổ nhiệm lần này, mong các đồng chí trên cương vị công tác mới, phát huy tinh thần sáng tạo, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm đạo đức, năng lực để cùng với tập thể đơn vị công tác hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm của quận liên quan đến công tác quản lý đô thị, công tác giải phóng mặt bằng.

                                                                                      Quang Thắng

Tin cùng chuyên mục