Thông báo kết quả thi tuyển và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng kỳ thi tuyển viên chức giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2022 - 2023


Thông báo số 448/TB-HĐTD ngày 21/11/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2022 - 2023 về kết quả thi tuyển và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng kỳ thi tuyển viên chức giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2022 - 2023:

TẢI VỀ

 

Quyết định số 470/QĐ-SNV ngày 18/11/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2022 - 2023:

TẢI VỀ

 

Kết quả thi tuyển viên chức giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2022 - 2023:

TẢI VỀ

 

 

 

Tin cùng chuyên mục