Thông báo các trường hợp đến nay chưa bàn giao mặt bằng tại dự án Quần thể Khu đô thị du lịch Làng Vân


Công văn số 668/BGPMB-ĐHDA ngày 22/9/2022 của Ban Giải phóng mặt bằng quận Liên Chiểu về việc thông tin rộng rãi 59 thông báo lên hệ thống truyền thanh quận, phường và niêm yết thông báo tại phường:

 

TẢI VỀ

 

Ban Giải phóng mặt bằng quận Liên Chiểu.

 

 

Tin cùng chuyên mục