Công khai các Kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách và hoạt động tài chính khác tại các trường học


Công khai các Kết luận thanh tra của Thanh tra quận Liên Chiểu về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách và hoạt động tài chính khác tại các trường: Tiểu học Phan Phu Tiên, Mẫu giáo Họa Mi, Trung học cơ sở Nguyễn Lương Bằng, Mầm non 1-6:

 

     - Kết luận thanh tra số 63/KL-TTQ ngày 09/6/2022 của Thanh tra quận Liên Chiểu về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách và hoạt động tài chính khác tại trường Tiểu học Phan Phu Tiên:

TẢI VỀ

 

     - Kết luận thanh tra số 85/KL-TTQ ngày 22/6/2022 của Thanh tra quận Liên Chiểu về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách và hoạt động tài chính khác tại trường Mẫu giáo Họa Mi:

TẢI VỀ

 

     - Kết luận thanh tra số 95/KL-TTQ ngày 18/7/2022 của Thanh tra quận Liên Chiểu về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách và hoạt động tài chính khác tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu:

TẢI VỀ

 

     - Kết luận thanh tra số 112/KL-TTQ ngày 19/9/2022 của Thanh tra quận Liên Chiểu về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách và hoạt động tài chính khác tại trường Mầm non 1-6, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu:

TẢI VỀ

 

 

Thanh Tra quận Liên Chiểu.

 

Tin cùng chuyên mục