Công bố công khai nội dung liên quan đến việc bãi bỏ các Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về Sơ đồ ranh giới sử dụng đất khu vực ngã ba Huế


Thực hiện Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ các Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về Sơ đồ ranh giới sử dụng đất khu vực ngã ba Huế; Theo đó, Bãi bỏ Quyết định số 5286/QĐ-UBND ngày 23/6/2011 và Quyết định số 4158/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. UBND quận Liên Chiểu đăng tải thông tin Quyết định số 2416/QĐUBND ngày 14/9/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng lên trang thông tin điện tử của quận để các cá nhân, tổ chức trên địa bàn được biết:

- Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ các Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về Sơ đồ ranh giới sử dụng đất khu vực ngã ba Huế:

TẢI VỀ

 

- Các Quyết định được bãi bỏ:

          + Quyết định số 5286/QĐ-UBND ngày 23/6/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng: TẢI VỀ; Bản vẽ kèm theo Quyết định số 5286/QĐ-UBND ngày 23/6/2011: TẢI VỀ

          + Quyết định số 4158/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng: TẢI VỀ; Bản vẽ kèm theo Quyết định số 4158/QĐ-UBND ngày 14/6/2013: TẢI VỀ

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục