Thông báo công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá đất để thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự án


Thông báo số 623/TB-BGPMB ngày 12/9/2022 của Ban giải phóng mặt bằng quận Liên Chiểu về việc công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

TẢI VỀ

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục