Thông báo về việc thi tuyển viên chức giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2022-2023


Thông báo số 86/TB-UBND ngày 18/8/2022 của UBND quận Liên Chiểu về việc thi tuyển viên chức giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2022-2023:

TẢI VỀ

 

Phiếu đăng ký dự tuyển:

TẢI VỀ

 

Nộp hồ sơ trực tuyến tại: 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục