Thông báo về việc tiếp nhận hợp đồng lao động giáo viên năm học 2022 - 2023 của Trường THCS Nguyễn Chơn


Thông báo số 76/TB-TTHCSNC ngày 09/8/2022 của Trường THCS Nguyễn Chơn về việc tiếp nhận hợp đồng lao động giáo viên năm học 2022 - 2023:

TẢI VỀ

 

 

 

Tin cùng chuyên mục