Thông báo Kết quả tuyển dụng và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng Kỳ xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2022​


Thông báo số 82/TB-UBND ngày 08/8/2022 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả tuyển dụng và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng Kỳ xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2022​:

TẢI VỀ

 

 

 

Tin cùng chuyên mục