Thông báo về việc tiếp nhận hợp đồng lao động giáo viên năm học 2022-2023 của Trường THCS Đàm Quang Trung


Thông báo số 76/TB-TTHCSĐQT ngày 05/8/2022 của Trường THCS Đàm Quang Trung về việc tiếp nhận hợp đồng lao động giáo viên năm học 2022-2023:

TẢI VỀ

 

 

Tin cùng chuyên mục