Công bố công khai quyết toán thu, chi năm 2021 của Quỹ Phòng chống thiên tai quận Liên Chiểu


Quyết định số 08/QĐ-PCTT ngày 29/7/2022 của BCH PCTT, TKCN và PTDS UBND quận Liên Chiểu về việc công bố công khai quyết toán thu, chi năm 2021 của Quỹ Phòng chống thiên tai quận Liên Chiểu:

 

TẢI VỀ

 

 

 

Tin cùng chuyên mục