Thông báo về việc công khai lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá trị tài sản trong vụ án hình sự


Thông báo số 496/TB-TCKH ngày 29/7/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Liên Chiểu về việc công khai lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá trị tài sản trong vụ án hình sự:

 

TẢI VỀ

 

 

 

Tin cùng chuyên mục