Thông báo về việc thay đổi địa điểm thi vòng 2 Kỳ xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2022


Thông báo số 7/TB-HĐTD ngày 18/7/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức quận Liên Chiểu về việc thay đổi địa điểm thi vòng 2 Kỳ xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2022:

TẢI VỀ

 

 

Tin cùng chuyên mục