Thông báo Kết quả kiểm tra Vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 Kỳ xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2022


Thông báo số 279/TB-HĐTD ngày 13/7/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức quận Liên Chiểu về kết quả kiểm tra Vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 Kỳ xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2022:

TẢI VỀ

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục