Thông báo Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển; thời gian, địa điểm nộp lệ phí xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2022:


Thông báo số 267/TB-HĐTD ngày 06/7/2022 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức UBND quận Liên Chiểu về Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển; thời gian, địa điểm nộp lệ phí xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2022:

TẢI VỀ

 

Danh sách tham gia xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu năm 2022:

TẢI VỀ

 

 

Tin cùng chuyên mục