Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ viên chức giáo viên sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2022-2023


Thông báo số 44/TB-UBND ngày 10/6/2022 của UBND quận Liên Chiểu về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ viên chức giáo viên sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2022-2023:

TẢI VỀ

 

Tin cùng chuyên mục