Thông báo về việc xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2022


Thông báo số 39/TB-UBND ngày 26/5/2022 của UBND quận Liên Chiểu về việc xét tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2022:

TẢI VỀ

 

Phiếu đăng ký dự tuyển:

TẢI VỀ

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục