Thông báo về việc tiếp nhận viên chức giáo viên sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2022-2023
 

Thông báo số 37/TB-UBND ngày 23/5/2022 của UBND quận Liên Chiểu về việc tiếp nhận viên chức giáo viên sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2022-2023:

TẢI VỀ

 

 

Tin cùng chuyên mục