Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia phần thi trình bày Đề án, đề tài và thời gian xây dựng Đề án kỳ thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2021


Thông báo số 139/TB-HĐTD ngày 07/4/2022 của Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Sỹ Liên năm 2021 về Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia phần thi trình bày Đề án, đề tài và thời gian xây dựng Đề án kỳ thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2021:

TẢI VỀ

 

Kế hoạch Xây dựng Chiến lược phát triển Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên Giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030:

TẢI VỀ

 

Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học, trung học cơ sở năm 2021:

TẢI VỀ

 

Các báo cáo:

TẢI VỀ

 

 

Tin cùng chuyên mục