Một số quy định, hình thức xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng


Một số quy định, hình thức xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng (Trích Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ):

 

TẢI VỀ

 

 

 

Tin cùng chuyên mục