Thông báo về việc kê khai, di dời phần mồ mã nằm trong phạm vị giải tỏa dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và Tổng hợp Làng Vân


Thông báo số 142/TB-BGPMB ngày 23/3/2022 của Ban Giải phóng mặt bằng quận Liên Chiểu về việc kê khai, di dời phần mồ mã nằm trong phạm vị giải tỏa dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và Tổng hợp Làng Vân:

 

 

TẢI VỀ

 

 

 

Tin cùng chuyên mục