Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Liên Chiểu


Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Liên Chiểu:

 

TẢI VỀ

 

 

 

Tin cùng chuyên mục