Thông báo kết quả xét tuyển và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng kỳ xét tuyển viên chức giáo viên làm việc tại các trường mầm non công lập thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2021-2022


Thông báo số 75/TB-HĐTD ngày 01/3/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các trường mầm non công lập thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2021-2022 về Kết quả xét tuyển và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng  kỳ xét tuyển viên chức giáo viên làm việc tại các trường mầm non công lập thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2021-2022:

TẢI VỀ

 

Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức của Sở Nội vụ:

TẢI VỀ

 

 

Tin cùng chuyên mục