Thông báo kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên làm việc tại các trường mầm non công lập thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2021-2022


Thông báo số 25/TB-UBND ngày 25/02/2022 của Hội đồng tuyển dụng giáo viên làm việc tại các trường mầm non công lập thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2021-2022 về kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên làm việc tại các trường mầm non công lập thuộc UBND quận Liên Chiểu  năm học 2021-2022:

TẢI VỀ

 

Kết quả điểm xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên làm việc tại các trường mầm non công lập thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2021-2022:

TẢI VỀ

 

Tin cùng chuyên mục