Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: 

TẢI VỀ

 

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng đến năm 2030:

 

Tài liệu quy hoạch chung:

TẢI VỀ

 

 

 

Tin cùng chuyên mục