Thông báo về điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu năm 2022


Thông báo số 14/TB-UBND ngày 16/02/2022 của UBND quận Liên Chiểu về điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu năm 2022:

 

TẢI VỀ

 

 

Tin cùng chuyên mục