Thông báo Thời gian thi vòng 2 theo buổi thi Kỳ thi tuyển viên chức giáo viên làm việc tại các trường mầm non thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2021-2022:Thông báo Thời gian thi vòng 2 theo buổi thi Kỳ thi tuyển viên chức giáo viên làm việc tại các trường mầm non thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2021-2022:

TẢI VỀ

 

Phòng thi số 1 – Buổi sáng:

TẢI VỀ

 

Phòng thi số 1 – Buổi chiều:

TẢI VỀ

 

Phòng thi số 2 – Buổi sáng:

TẢI VỀ

 

Phòng thi số 2 – Buổi chiều:

TẢI VỀ

 

Phòng thi số 3 – Buổi sáng:

TẢI VỀ

 

Phòng thi số 3 – Buổi chiều:

TẢI VỀ

 

Tin cùng chuyên mục