Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức tại UBND các phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2021


Thông báo số 59/TB-UBND ngày 31/5/2021 của UBND quận Liên Chiểu về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức tại UBND các phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2021:

 

TẢI VỀ

 

Danh sách phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng công chức phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2021 (Kèm theo Thông báo số 59/TB-UBND ngày 31/5/2021 của UBND quận Liên Chiểu):

 

TẢI VỀ

 

 

Tin cùng chuyên mục