Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức các phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2021


Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND quận Liên Chiểu về việc Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức các phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2021:

 

TẢI VỀ

 

Danh sách phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng công chức phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2021 (Kèm theo Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND quận Liên Chiểu):

 

TẢI VỀ

 

 

Tin cùng chuyên mục