Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 và triển khai một số nội dung kỳ tuyển dụng công chức phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2021


Thông báo số 134/TB-HĐTD ngày 25/5/2021 của Hội đồng Tuyển dụng công chức phường năm 2021 về Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 và triển khai một số nội dung kỳ tuyển dụng công chức phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2021:

 

TẢI VỀ

 

Tài liệu ôn tập:

 

TẢI VỀ

 

 

Tin cùng chuyên mục