Thông báo kết quả thi Vòng 1 và nội dung thi tuyển Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức các phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2021
 

Thông báo số 41/TB-UBND ngày 10/5/2021 của UBND quận Liên Chiểu về kết quả thi Vòng 1 và nội dung thi tuyển Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức các phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2021:

 

TẢI VỀ

 

Mẫu đơn phúc khảo:

 

TẢI VỀ

 

 

Tin cùng chuyên mục